Opplegg til Floke

av Ida Eva Neverdahl

Dette undervisningsopplegget er laga av Nynorsksenteret

FØR:

Tittelen på historia er Floke – ein fredeleg fyr i ei vill vikingverd!
– Kva trur de ei historie med den tittelen kan handle om?
– Kva stemning trur de at det er i historia?
– Kva adjektiv kan uttrykke det du ser på framsidebiletet av boka?

Boka er i sjangeren teikneserieroman. Dette er første boka i ein serie.
– Kva veit de om denne sjangeren?

 

UNDERVEGS:

La elevane notere stikkord til følgende spørsmål medan dei les:

– Korleis vil de beskrive Floke?
– Korleis vil de beskrive vikingtida, slik ho er i denne boka?

 

ETTER:

1. Samtale i heil klasse
Snakk om teikneserien i klasserommet:
– Kva i utdraget kjenneteiknar vikingverda?
– Korleis vil de beskrive illustrasjonane?
– Kva overraska deg i teksten?

2. Vurdering
Snakk om teikneserien i grupper på 3–4 elevar.
– Liker de denne teikneserien?
– Kvifor/kvifor ikkje?
Diskuter teikneserieromanen i heile klassen og kom fram til ei felles vurdering. Det er viktig at synspunkta er grunngjevne, at rammene er hyggelege og at elevane får høve til å framføre leseopplevingane og meiningane sine.

Oppgåver:
1. Les om vikingtida på snl.no. Er framstillinga slik de har tenkt? Kvifor, kvifor ikkje? På kva område kan vi vere kritiske til korleis vikingtida blir framstilt i dag? Er det framleis meir å forske i?
2. Lag ein teikneserie på tre ruter inspirert av Floke.