Aktivitetar: Pest og plage

1.

Skriv ein faktatekst eller lag ein video om pandemiar på bakgrunn av utdraget.

2.

Korleis såg Noreg ut då svartedauden herja? Lag ei teikning eller ei faktaoversikt.

3.

Kva ville du ha laga ei faktabok om? Skriv ein kort introduksjon til temaet.

4.

I utdraget står det at mange stader vart lagde aude etter at svartedauden herja, og at det i dag finst stadnamn som har fått namnet sitt slik. Undersøk om det er nokon slike stadnamn i området der du bur, og undersøk samtidig om det er andre grunnar til at stader heiter det dei gjer. Kan de finne ut om det har vore andre sjukdommar som har herja og hatt innverknad i samfunnet der de bur?

5.

Kan du finne ut meir om forfattaren av dette utdraget? Kva for andre bøker har han skrive? Presenter det du har funne, for klassen. (Dette kan gjerast individuelt eller i små grupper.)