Aktivitetar: Ti utrulege oppfinningar

1.

Lag di eiga utrulege oppfinning. Presentér ho for andre i klassa.

2.

Korleis trur du den aller første oppvaskmaskina såg ut? Lag ei teikning.

3.

Vel ei anna oppfinning som du brukar i kvardagen, og skriv ein kort faktatekst.