Aktivitetar: Historia om Erling Braut Haaland

1. Lag ditt eige portrett av Braut Haaland (eller ein annan idrettsutøvar du likar) som veggavis, digital framsyning eller forteljing.

2. Lag ein instruksjonsvideo der du viser korleis ein gjennomfører ei øving: «Slik spelar du ein pasning i fotball. Slik mottek du ein fotball. Slik vender du med ballen. Slik driblar du med ballen. Slik nikkar du ballen.» Bruk dei same instruksjonane berre at du tek utgangspunkt i når du spelar FIFA.

3. Boka er illustrert med detaljar frå ulike hendingar. Leit opp skåringar av Braut Haaland og lag dine eigne illustrajonar av måla.