Aktivitetar: Trolldom: Uforlikt

Desse aktivitetane er laga av Nynorsksenteret.

1. På fyrste sida ser me ei jordånd som sit attmed Filip. Kva slags skapning trur du det er? Kva evner trur du at jordånda har? Lag eit kort i stil med Pokemon-kort der du skildrar dei viktigaste evnene og eigenskapane du tenkjer at jordånder ville hatt.

2. Trolldom er ein teikneserie. Kva andre teikneseriar kjenner du til? Snakk saman i klassen om kva teikneseriar de liker, og prøv å saman setja opp ei liste med minst fem gode teikneseriar. Kan henda du oppdagar ein ny favorittserie.

3. I serien ser me at Lily hadde eit heilt anna liv før ho møtte Anya, men at ho no lærer å verta heks. Lag ein teikneserie på éi A4-side om nokon som drøymer om å verta noko anna enn det dei er. Du finn ein mal her.