Aktivitetar: Vulkanen vaknar

Desse aktivitetane er laga av Nynorsksenteret.

1. Finn opp ein ny ting du trur kan vere nyttig i framtida. Korleis verkar han? Dokker kan både teikne og skrive.

2. Kva trur dokker at Nasjonspartiet meiner om ulike saker? Lag ei stikkordliste med fem viktige saker. Lag også eit slagord for partiet.

3. Eira og Jamal skal på forskingstokt for å studere fisk. Finn eit bilete av ein fisk, og skriv ein faktatekst om den fisken du har valt. Tekst og bilete kan bli ein liten plakat som dokker henger opp i klasserommet.

4. Gå i ut i naturen og sjå om dokker kan finne plast eller anna søppel. Gå saman i grupper og lag ein skulptur av det dokker har funne. Finn på namn, og lag ei lita historie om figuren.

5. Finn ut kva ei istid er, og korleis det var i Noreg då det var istid her. Lag gjerne teikningar eller måleri som høver til.